Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Sídlo:
Ulica Štúrova 41/14, 01745 Považská Bystrica
IČO:
34059059
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Povazska kniznica v Povazskej Bystrici_035_2014_1130_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 346 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2014

Späť