Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Sídlo:
Štefánikova 1377/77, 90501 Senica
IČO:
34000992
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
07.09.2014
Koniec kontroly
06.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov soc.služieb a zar.pre seniorov SENICA_KA-035_2014_1130_1130.pdf
Veľkosť: 102 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2014

Späť