Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Sídlo:
Vajanského 17, 90501 Senica
IČO:
37847635
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UPSVAR Senica_042_2014_1030_1130.pdf
Veľkosť: 372 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2014

Späť