Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Sídlo:
F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
IČO:
37961187
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

ÚPSVaR Nové Zámky_042_2014_1030_1100.pdf
Veľkosť: 252 KB, Dátum zverejnenia: 26.11.2014

Späť