Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Sídlo:
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
IČO:
35557010
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2014/1030

Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2014/1030
Účel
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Urad prace SNV_042_2014_1030_1090.pdf
Veľkosť: 319 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2014

Späť