Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Závadka nad Hronom
Sídlo:
Osloboditeľov 27, 97667 Závadka nad Hronom
IČO:
00313947
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
20.05.2014
Koniec kontroly
10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie Zavadka nad Hronom_045_2014_1070_1070.pdf
Veľkosť: 672 KB, Dátum zverejnenia: 10.11.2014

KA-034/2012/1070

Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2012/1070
Účel
Preveriť efektívnosť majetkových vkladov do obchodných spoločností a zistiť plnenie zámerov s akými
Začiatok kontroly
13.03.2012
Koniec kontroly
13.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť