Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vojnatina
Sídlo:
Vojnatina 124, 07261 Porúbka
IČO:
00325961
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
12.05.2014
Koniec kontroly
23.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vojnatina_045_2014_1070_1090.pdf
Veľkosť: 325 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2014

Späť