Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Roztoky
Sídlo:
Roztoky 84, 09011 Vyšný Orlík
IČO:
00330949
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2018/1060

Opatrenia na ochranu pred povodňami
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2018/1060
Účel
Vyhodnotiť stav implementácie opatrení na ochranu pred povodňami na rôznych úrovniach.
Začiatok kontroly
01.05.2018
Koniec kontroly
05.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
08.05.2014
Koniec kontroly
24.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Roztoky_045_2014_1070_1110.pdf
Veľkosť: 410 KB, Dátum zverejnenia: 24.11.2014

Späť