Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mučín
Sídlo:
Bernolákova 1, 98531 Rapovce
IČO:
00316245
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
19.05.2014
Koniec kontroly
14.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Mučín_045_2014_1070_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 470 KB, Dátum zverejnenia: 14.10.2014

Späť