Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mirkovce
Sídlo:
Mirkovce 65, 08206 Žehňa
IČO:
00327484
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
13.09.2015
Koniec kontroly
27.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Mirkovce_006_2015_1080_1110.pdf
Veľkosť: 290 KB, Dátum zverejnenia: 27.10.2015

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
06.05.2014
Koniec kontroly
01.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Mirkovce_045_2014_1070.pdf
Veľkosť: 142 KB, Dátum zverejnenia: 01.10.2014

Späť