Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ivančiná
Sídlo:
Ivančiná 35, 03845 Malý Čepčín
IČO:
00316709
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2014/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2014/1070
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti pri výkone samosprávnych pôsobností obce podľa zákona č. 369/1990
Začiatok kontroly
19.05.2014
Koniec kontroly
13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Ivančiná_KA_045_2014_1070_1140.pdf
Veľkosť: 374 KB, Dátum zverejnenia: 13.11.2014

Späť