Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Colný úrad Bratislava
Sídlo:
Mierová 23, 81511 Bratislava-Ružinov
IČO:
30844029
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-026/2014/1050

Kontrola správy vybraných spotrebných daní a efektívnosti ich výberu Finančnou správou SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2014/1050
Účel
Vyhodnotiť efektívnosť výberu a správy vybraných spotrebných daní. Overiť systém obehu tovaru v rámc
Začiatok kontroly
09.03.2014
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2010/0013

Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2010/0013
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2010/0007

Kontrola postupu colných orgánov pri výbere, evidencii a odvode tradičných vlastných zdrojov európskych spoločenstiev
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2010/0007
Účel
Začiatok kontroly
28.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2008/0007

Kontrola nakladania s nehnuteľným majetkom štátu v správe colných orgánov a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2008/0007
Účel
Začiatok kontroly
01.06.2008
Koniec kontroly
25.06.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2007/0010

Kontrola postupu colných orgánov pri správe spotrebných daní, výkone daňovej kontroly, súvisiacom rozhodovacom konaní a realizácie programu výber daní
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2007/0010
Účel
Začiatok kontroly
04.03.2007
Koniec kontroly
13.06.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť