Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
Sídlo:
Palučanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
IČO:
17336163
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-037/2014/1030

Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2014/1030
Účel
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Začiatok kontroly
23.09.2014
Koniec kontroly
27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_LNsP LM_KA-037_2014_1030_1140.pdf
Veľkosť: 121 KB, Dátum zverejnenia: 27.11.2014

Späť