Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Sídlo:
Štefánikova 4, 90201 Pezinok
IČO:
00350095
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
04.09.2014
Koniec kontroly
10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Malokarpatske muzeum v Pezinku_035_2014_1130_1080.pdf
Veľkosť: 266 KB, Dátum zverejnenia: 10.11.2014

Späť