Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Historicko - Astronomická Spoločnosť
Sídlo:
Peter Martinisko, Skala 668/3, 01901 Ilava
IČO:
37918231
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
17.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť