Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola - Szakközépiskola J. Majlátha 2, Pribeník
Sídlo:
J. Majlátha 2, 07651 Pribeník
IČO:
00159557
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
01.04.2019
Koniec kontroly
29.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť