Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Školský internát Medická 2, Košice
Sídlo:
Medická 2, 04011 Košice-Západ
IČO:
00164101
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
04.04.2019
Koniec kontroly
15.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť