Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka
IČO:
36856096
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
04.03.2019
Koniec kontroly
23.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2018/1060

Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2018/1060
Účel
Poukázať na stav realizácie politiky a plnenia úloh, opatrení vyplývajúcich z Národného programu vyu
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť