Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nižná Kamenica
Sídlo:
Nižná Kamenica 60, 04445 Nižná Kamenica
IČO:
00324485
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
06.06.2019
Koniec kontroly
03.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť