Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o.
Sídlo:
Mládežnícka 4, 91101 Trenčín
IČO:
36129755
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
21.05.2019
Koniec kontroly
05.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť