Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
Sídlo:
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica
IČO:
36644331
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
01.11.2016
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2011/0002

"Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť