Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Gabčíkovo
Sídlo:
Hlavná 1039/21, 93005 Gabčíkovo
IČO:
00305391
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-031/2011/0005

Kontrola poskytovania verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP), hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia vynaložených verejných prostriedkov na činnosť ROEP.
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2011/0005
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2011/0007

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí .
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2011/0007
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť