Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dlhé nad Cirochou
Sídlo:
Dlhé nad Cirochou 187, 06782 Dlhé nad Cirochou
IČO:
00322938
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
01.02.2016
Koniec kontroly
22.03.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť