Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
Sídlo:
Kukučínova 40, 04137 Košice-Juh
IČO:
00606758
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
14.02.2021
Koniec kontroly
13.05.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť