Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Biela voda, n.o.
Sídlo:
Nad traťou 1342/28, 06001 Kežmarok
IČO:
42092167
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-035/2021/1110

Financovanie vzdelávania Súkromnej spojenej školy v Kežmarku
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2021/1110
Účel
Preveriť správnosť použitia verejných prostriedkov na zabezpečenie vzdelávania
Začiatok kontroly
26.10.2021
Koniec kontroly
12.12.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť