Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
Sídlo:
Na letisko 100, 05951 Poprad
IČO:
35912651
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
31.08.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť