Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice
Sídlo:
Ďumbierska 14, 04159 Košice-Sever
IČO:
36022047
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-007/2018/1060

Opatrenia na ochranu pred povodňami
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2018/1060
Účel
Vyhodnotiť stav implementácie opatrení na ochranu pred povodňami na rôznych úrovniach.
Začiatok kontroly
25.04.2018
Koniec kontroly
23.08.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2010/0010

"Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik Žilina pri plnení úloh protipovodňových opatrení."
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2010/0010
Účel
Začiatok kontroly
30.09.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť