Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Sídlo:
Farská 543/2, 01313 Rajecké Teplice
IČO:
36149764
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
07.03.2016
Koniec kontroly
10.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-036/2009/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie
Číslo kontrolnej akcie
KA-036/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
22.02.2009
Koniec kontroly
19.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť