Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo:
Vyšné Hágy 0, 05984 Vysoké Tatry
IČO:
00227811
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-008/2011/0002

"Kontrola čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Zdravotníctvo. "
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2011/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť