Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Veľké Ripňany
Sídlo:
Poštová 461, 95607 Veľké Ripňany
IČO:
00311286
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-042/2016/1060

Financovanie projektov z prostriedkov Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2016/1060
Účel
Preveriť systém implementácie Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce, skontrolovať správnosť f
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
29.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2013/1140

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2013/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Začiatok kontroly
30.06.2013
Koniec kontroly
11.12.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Velke Ripnany_038_2013_1140_1100.pdf
Veľkosť: 895 KB, Dátum zverejnenia: 11.12.2013

Späť