Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vagrinec
Sídlo:
Vagrinec 0, 09003 Vagrinec
IČO:
00331112
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-029/2017/1100

Elektronické trhovisko vo verejnej správe
Číslo kontrolnej akcie
KA-029/2017/1100
Účel
Spracovanie predbežnej štúdie zameranej na preverenie cieľa Elektronického kontraktačného systému (E
Začiatok kontroly
06.07.2017
Koniec kontroly
16.08.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť