Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Sídlo:
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
IČO:
36038351
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-007/2022/1070

Systém prenájmu poľovných pozemkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2022/1070
Účel
Preveriť výkon správy zástupcov štátu v oblasti prenájmu poľovných pozemkov.
Začiatok kontroly
10.08.2022
Koniec kontroly
30.11.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2019/1062

Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - zhodnotiť zákonnosť vynaložených finančných prostriedkov na realizá
Začiatok kontroly
15.09.2019
Koniec kontroly
23.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-008/2018/1060

Politika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2018/1060
Účel
Poukázať na stav realizácie politiky a plnenia úloh, opatrení vyplývajúcich z Národného programu vyu
Začiatok kontroly
12.06.2018
Koniec kontroly
19.12.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť