Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lužianky
Sídlo:
Rastislavova 266, 95141 Lužianky
IČO:
34003517
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
29.03.2015
Koniec kontroly
07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Luzianky_KA_005_2015_1070_1100_HDA_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 115 KB, Dátum zverejnenia: 07.06.2015

KA-046/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
14.07.2008
Koniec kontroly
12.08.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť