Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Lom nad Rimavicou
Sídlo:
Lom nad Rimavicou 13, 97653 Lom nad Rimavicou
IČO:
00313556
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
10.06.2015
Koniec kontroly
27.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Lom nad Rimavicou_KA-074_2015_1070_1070_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 139 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2015

Späť