Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kuchyňa
Sídlo:
Kuchyňa 220, 90052 Kuchyňa
IČO:
00304875
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
06.08.2018
Koniec kontroly
28.10.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
04.06.2013
Koniec kontroly
17.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Kuchyňa_KA-037_2013_1110_1080_DKA.pdf
Veľkosť: 353 KB, Dátum zverejnenia: 17.09.2013

KA-057/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
14.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť