Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hričovské Podhradie
Sídlo:
Hričovské Podhradie 98, 03141 Dolný Hričov
IČO:
00647446
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-040/2016/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2016/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných pr
Začiatok kontroly
09.02.2016
Koniec kontroly
25.04.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť