Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa
Sídlo:
Klokočova 742, 98101 Hnúšťa
IČO:
37888650
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
15.03.2015
Koniec kontroly
24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Klokocova_KA_005_2015_1070_1070_publikovanie.pdf
Veľkosť: 402 KB, Dátum zverejnenia: 24.05.2015

Späť