Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce
Sídlo:
Masarykova 27, 07101 Michalovce
IČO:
00606782
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
14.02.2021
Koniec kontroly
30.05.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť