Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
Sídlo:
Farská 23, 95050 Nitra
IČO:
00607321
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2021/1110

Efektívnosť a účinnosť stredného školstva v oblasti zdravotníctva
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2021/1110
Účel
Vyhodnotiť zabezpečenie absolventov stredných zdravotníckych škôl pre potreby zdravotníctva na Slove
Začiatok kontroly
14.02.2021
Koniec kontroly
10.05.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť