Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Regionálna rozvojová agentúra Združenie pre rozvoj regiónu GEMER-MALOHONT
Sídlo:
SNP 21, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
31931758
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-066/2007/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a s majetkom v rozvojových agentúrach Banskobystrického a Žilinského samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-066/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
25.02.2007
Koniec kontroly
29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť