Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre verejné obstarávanie
Sídlo:
Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
31797903
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2023/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2023/1033
Účel
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Začiatok kontroly
31.01.2023
Koniec kontroly
25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-040/2007/0001

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
12.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť