Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Puncový úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Medená 10, 81456 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00002551
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-046/2007/0007

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2007/0007
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
06.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť