Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Smižany, Komenského 3
Sídlo:
Komenského 3, 05311 Smižany
IČO:
35541385
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2017/1090

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obci Smižany
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2017/1090
Účel
Preverenie súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s finančnými prostriedka
Začiatok kontroly
04.10.2017
Koniec kontroly
30.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť