Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo:
Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
36284831
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-039/2017/1030

Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2017/1030
Účel
Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve
Začiatok kontroly
24.07.2017
Koniec kontroly
23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť