Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Košice - Krásna
Sídlo:
Opátska 18, 04018 Košice-Krásna
IČO:
00691020
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
21.05.2017
Koniec kontroly
30.08.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
02.09.2013
Koniec kontroly
24.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska cast Kosice-Krasna_058_2013_1100_1090.pdf
Veľkosť: 529 KB, Dátum zverejnenia: 24.11.2013

Späť