Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
Sídlo:
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO:
36537870
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
16.07.2017
Koniec kontroly
20.09.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť