Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Štvrtok na Ostrove
Sídlo:
Mýtne námestie 1, 93040 Štvrtok na Ostrove
IČO:
00305731
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
16.02.2017
Koniec kontroly
27.04.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť