Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Svätý Anton
Sídlo:
Svätý Anton 34, 96972 Svätý Anton
IČO:
00320471
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-040/2017/1070

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2017/1070
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými predpismi a plnenie po
Začiatok kontroly
22.08.2017
Koniec kontroly
08.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť