Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Moravský Svätý Ján
Sídlo:
Moravský Svätý Ján 803, 90871 Moravský Svätý Ján
IČO:
00309737
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
20.03.2017
Koniec kontroly
21.05.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť