Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Fakultná nemocnica Trnava
Sídlo:
A. Žarnova 11, 91775 Trnava
IČO:
00610381
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
01.03.2016
Koniec kontroly
30.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2012/1030

Kontrola nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach a kontrola prijatých opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2012/1030
Účel
Preveriť správu dlhodobého majetku štátu za kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR k 31.12.2011; vy
Začiatok kontroly
11.09.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_FNTT_049_2012_1030_1130.pdf
Veľkosť: 546 KB, Dátum zverejnenia: 11.12.2012

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-007/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Zdravotná starostlivosť" v rozpočtovej kapitole MZ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
20.05.2007
Koniec kontroly
09.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť